Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, ticari merkezi VELİ BABA MH. ANKARA CD. NO:122/A PENDİK/İSTANBUL adresinde bulunan ne www.islerboya.com.tr alan adlı web sitesine üye olarak ve/veya siteyi görüntüleyerek ve/veya sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgiliolarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
İŞLER BOYA PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
VELİ BABA MH. ANKARA CD. NO:122/A PENDİK/İSTANBUL

Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: İŞLER BOYA PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. Firmasının e-ticaret mağazası www.islerboya.com.tr'ya üyeolup alışveriş yapan tüm alıcılar (bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERI:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, SatışBedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile herbir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içindeaçıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimedilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslimedilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesindendolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipariştebelirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronikortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekliile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcınınkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırıolarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedeliniSATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişiveya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır.Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusuürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyicidurumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartıfişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusundailgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığıile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanangecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veyakurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda,garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması içinilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğuürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- Is bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşatesliminden itibaren yedi (15) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Caymahakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronikposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamışve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde,3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargoteslim tutanağı örneği ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bubelgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedelinin ALICInın kredi kartıhesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur.Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlututulamaz. Satış faturasının aslinin gönderilmemesi durumunda katma değervergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ileiade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıylaiade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım veprogramlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için caymahakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler,Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve Hürtürlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış,bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
Is bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilanedilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşimyerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamdaonaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.